Land & Fritid

Workshop i betydningen af et ensartet og professionelt grafisk udtryk i Facebook marketing

Som landsdækkende kæde med mange butikker, som alle er aktive på Facebook, har Land & Fritid et ønske om at det overordnede udtryk er det samme, så de står sammen som en kæde samtidig med at der plads til lokal forankring.

Derfor indledte vi vores samarbejde med en omgang pep-talk til landets butikschefer, hvor de fik et indblik i do’s and don’ts på Facebook og konkrete værktøjer med hjem.

For at gøre hverdagen nemmere for ”ikke-grafikere” som laver opslag på sociale medier, afholdt vi efterfølgende en serie workshops omkring det grafiske program Canva.

Alt sammen for at ensrette kommunikationen og gøre hverdagen med Facebook nemmere i de lokale butikker.

Charlotte Toft Christensen

Mange brugbare input til optimering af lavthængende frugter på vores Facebook

Lydia er en meget dygtigt person indenfor sit felt og leverer budskaber på en fantastisk motiverende, enkel, overskuelig og forståelig måde til glæde for os alle i kæden.

Derudover laver hun enkle og meget brugbare guidelines. Sammen med Lydia tog vi næste step i forhold til at ensrette vores visuelle udtryk på alle Land & Fritid Facebook sider med respekt for at vi samtidig ønsker at den lokale forankring skal komme til kende på de lokale sider.

Vi har alle i Land & Fritid kæden nydt godt af dine mange brugbare input til optimering af lavt-hængende frugter på vores Facebook sider.

Charlotte Jørgensen Thoft-Christensen
Marketingchef, Land & Fritid