Strategi og plan – for et træfsikkert valg

Hvad nytter det at skyde med spredehagl hvis man kan ramme plet første gang? Det er det en tydelig markedsføringsplan baseret på strategiske overvejelser kan hjælpe dig med!

Læg pengene der hvor det giver mest mening.

Målet med at lave en plan er, at sikre du ved hvad du betaler, hvorfor du gør det og vigtigst af alt: hvad du får ud af det!

Med baggrund i din virksomheds værdigrundlag udarbejdes en strategisk køreplan for, hvordan du kommer videre og sikrer målbare resultater baseret på langsigtede løsninger.

En marketingstrategi lægges ud fra 4 vigtige spørgsmål:

1. Hvorfor er du her (hvad er din virksomheds mission)?
2. Hvad ønsker du at opnå med din markedsføring?
3. Hvem henvender du dig til?
4. Hvordan får du dit budskab ud mest effektivt?

Strategisk branding på sociale medier

Når de sociale medier skal bruges som en aktiv kommunikationskanal er det vigtigt at lægge en strategi som sikrer størst synlighed og salg.

Hvad er målet?
På baggrund af jeres virksomheds overordnede strategi og forretningsplan opsættes en konkret målsætning for jeres online markedsføring. Ønsker I at brande jeres virksomhed som arbejdsplads (employer branding), at skabe generel kendskab til jeres virksomhed, produkt eller ydelse (brand awarenes), skabe øget kundeloyalitet, øge jeres direkte salg eller generere flere leads?

En konkret målsætning skal være SMART – dvs. specifik, målbar, attraktiv, realistisk og tidsbestemt.

Det kunne fx være…

…flere følgere.
…øget trafik til website.
…flere konverteringer.
…mere interaktion med jeres indhold.

Hvem, hvor og hvorfor?
For størst udbytte af de sociale medier er det vigtigt at vide hvem man gerne vil i kontakt med, hvad der kendetegner målgruppen, hvilke sociale medier målgruppen færdes på. Og vigtigst af alt hvorfor dit produkt eller ydelse er relevant for målgruppen?

Hvordan?
Analysen munder ud i en konkret handleplan for hvordan I kommer videre herfra. Skal der satses på FacebookInstagramLinkedIn eller noget helt tredie?

Hvornår skal kampagnerne køres, hvad er budgettet? Hvem laver indholdet og hvordan skal det udformes? Skal der lægges en plan for Content Marketing?

Som en del af handleplanen er det også vigtigt at sikre opsætte succeskriterier (KPI’er) for løbende evaluering og forbedring, så I hele tiden får det optimale udbytte af jeres marketingindsats på sociale medier. 

I dag er bedre end i morgen

Målinger viser at fire ud af fem danske virksomheder allerede er på sociale medier. To ud af tre af dem forventer at øge sin tilstedeværelse over de kommende år. Men kun cirka halvdelen har i dag en strategi for hvordan.

Er du en af dem, og vil du have et forspring?